شفر: باید بازی با نفت را لغو کنند / چنین جوی را ندیده بودم

کد N1843213