پس از تساوی استقلال برابر العین؛ حسینی را به رختکن راه ندادند!

کد N1843205