رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات الکترونیکی:

نصاب‌های غیر مجاز از طریق دوربین منزل مشتریان را رصد می‌کنند

کد N1842482