ایران‌ستیزی مردم امریکا با توافق برجام ارتباط دارد

سیاست خارجی,حمید بعیدی نژاد

سفیر ایران در لندن نوشت: بر اساس نظرخواهی موسسه گالوپ، مردم آمریکا در حال حاضر به ترتیب کره شمالی، روسیه و چین را بزرگترین دشمنان خارجی خود می‌‌‌دانند.کره شمالی، روسیه و چین را بزرگترین دشمنان خارجی خود می‌‌‌دانند.

به گزارش ایلنا، حمید بعیدی‌نژاد در کانال تلگرامی خود نوشت: براساس نظرخواهی جدید موسسه گالوپ در آمریکا، تنها شش و هفت دهم درصد مردم آمریکا، ایران را بزرگترین دشمن خارجی خود می‌‌‌‌دانند. این رقم در میان طرفداران حزب دمکرات سه درصد می‌‌‌باشد. پیش از این در سال دو هزار و شش، سی و یک درصد آمریکائی‌‌ها ایران را بزرگترین دشمن خارجی خود می‌‌‌دانستند. این رقم در سال دو هزار و چهارده به شانزده درصد کاهش یافته بود. به نظر می‌‌رسد که این روند کاهشی با توافق برجام ارتباط داشته است. سال دو هزار و شش زمان اوج‌‌گیری تحریم‌های بین‌‌المللی این نگاه خصومت‌آمیز نیز در اوج بوده است که با شروع مذاکرات برجام در سال دو هزار و چهارده به نصف کاهش یافته بود. 

بر اساس این نظرخواهی مردم آمریکا در حال حاضر به ترتیب کره شمالی، روسیه و چین را بزرگترین دشمنان خارجی خود می‌‌‌دانند.

کد N1832838