گلرخ ایرایی به اغما نرفته است

حقوقی قضایی,گلرخ ایرایی

یک منبع آگاه خبر به اغماء رفتن گلرخ ایرایی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی از رسانه‌ها از به اغما رفتن گلرخ ایرایی خبر دادند که پیگیری‌های به عمل آمده حکایت از کذب بودن این خبرداد.

به گزارش ایلنا، گلرخ ایرایی به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمعا به شش سال حبس محکوم شده است.

کد N1829924