تشویق زنان کره جنوبی به رابطه نامشروع با نظامیان آمریکایی | نقش دولت کره در فساد جنسی

کره جنوبی, آمریکا, زنان در کره جنوبی, رابطه جنسی,

تشویق زنان کره جنوبی به رابطه نامشروع با نظامیان آمریکایی | دادگاهی در کره جنوبی اعلام کرد دولت این کشور برای دستیابی به اهداف نظامی و ارزی خود، زنان را به داشتن رابطه غیراخلاقی با نظامیان آمریکایی تشویق کرده است.


برای اولین بار دادگاهی در کره جنوبی نقش سئول در گسترش فساد در اطراف پایگاه‌های آمریکا در این کشور را تایید کرد.
دولت کره جنوبی با هدف تقویت ائتلاف نظامی با آمریکا و نیز تضمین جریان درآمدهای ارزی خود، زنان را در شهرهای نزدیک به پایگاه‌های نظامی آمریکا به داشتن رابطه غیراخلاقی با نظامیان آمریکایی تشویق کرده است.
این دادگاه اعلام کرد دولت باید به ۷۴ قربانی غرامتی در حدود ۷ میلیون وون (۶۴۵۰ دلار) و به ۴۳ تن دیگر غرامتی برابر ۳ میلیون وون (حدود ۲۷۶۰ دلار) پرداخت کند
دولت کره جنوبی در مناطق مجاور به پایگاه‌های نظامی اقداماتی را برای رسیدن به هدف مورد نظر خود انجام داده است تا بتواند با تقویت و بهبود روحیه سربازان خارجی به هدف اتحاد نظامی با آمریکا برای تضمین امنیت کشورش دست یابد و همچنین دستیابی به اهداف اقتصادی از جمله ارز خارجی را میسر سازد.

کد N1828567