معاون اسبق سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگو با ایلنا:

شرکت آسمان هزینه فعال بودن سیستم مکان‌یاب‌ هواپیما را نپرداخت، سیستم غیر فعال شد

راه و مسکن,سقوط هواپیمای آسمان,علیرضا منظری

معاون اسبق سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه سیستم ELT بر روی هواپیماها نصب می‌شود تا در شرایط خاص موقعیت هواپیما را اعلام کند، گفت: شرکت‌های هواپیمایی برای دریافت این سیگنال‌ها باید عضو این موسسه بین‌الملل شوند و حق عضویت بپردازند اما گویا شرکت آسمان حق عضویت خود را به این موسسه نپرداخته است .

علیرضا منظری در گفت‌وگو باخبرنگار ایلنا در مورد اینکه چرا سیستم ELT  (سیستم مکان یاب هواپیما) هواپیمای ATR متعلق به شرکت آسمان خاموش است گفت: سیستم ELT بر روی هواپیماها نصب می‌شود تا در شرایط خاص موقعیت هواپیما را اعلام کند. استفاده از این سیستم نیاز به آموزش‌های فنی و عملیاتی خاصی دارد که افرادی در شرکت‌های هواپیمایی این آموزش‌ها را می‌بیند.

وی افزود: ماهواره‌های سیگنال‌های ارسال شده از سیستم ELT هواپیما را دریافت می‌کنند و براساس این سیگنال‌ها مشخص می شود که هواپیما در چه نقطه‌ای قرار دارد.

معاون اسبق هواپیمایی کشوری با بیان اینکه این سیستم ماهواره‌ای متعلق به موسسه بین‌المللی است گفت: شرکت‌های هواپیمایی برای دریافت این سیگنال‌ها باید عضو این موسسه بین‌الملل شوند و حق عضویت بپردازند اما گویا شرکت آسمان حق عضویت خود را به این موسسه نپرداخته است .

منظری ادامه داد: حتی اگر شرکت‌های هواپیمایی حق عضویت خود را نپردازند اما سیستم ELT در این هواپیماها فعال و روشن باشد، در شرایط اضطرار می‌توانند حق عضویت معوق را بپردازند و سیگنال‌های ارسال شده از هواپیما برای موقعیت‌یابی را دریافت کنند اما سیستم ELT هواپیمای ATR آسمان فعال و روشن نبوده است که این موسسه بخواهد سیگنال‌ها را بررسی و موقعیت هواپیما را مشخص و اطلاعات را در اختیار شرکت هواپیمایی آسمان قرار دهد.

وی تاکید کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی کشورمان که مسیرهای کوهستانی و دریایی بسیار متعددی وجود دارد به نظر می رسد سازمان هواپیمایی باید فعال بودن سیستم ELT را برای شرکت‌های هواپیمایی اجباری کند.

منظری در پاسخ این سوال که هزینه حق عضویت در این موسسه برای شرکت های هواپیمایی چقدر برآورد می‌شود، اظهار داشت: فکر می‌کنم برای تمام شرکت‌های هواپیمایی و تمام هواپیماهای کشورمان چیزی حدود ۱۰۰ هزار دلار محاسبه شود.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه تعداد از شرکت‌های هواپیمایی عضو این موسسه هستند و ELT هواپیماهایشان فعال است گفت: تنها چند فروند هواپیما در کشورمان آن هم هواپیماهایی که در مسیرهای خارجی پرواز دارند ELT فعال و روشن دارند چرا که برای تردد در این مسیرهای خارجی ملزم به فعال شدن سیستم ELT هستند و شرط فعالیت آنها در این مسیرها روشن بودن این سیستم است.

کد N1827670