موفقیت در کشت بافت فعال کلیه انسان

پزشکی,کلیه

همشهری آنلاین: محققان برای اولین‌بار موفق شده‌اند بافت کاربردی کلیه انسان، بافتی با توانایی تولید ادرار را با استفاده از سلول‌های بنیادین انسانی در آزمایشگاه کشت دهند.

براساس گزارش نيواطلس، اين بافت زير پوست موش قرار گرفت و با رشد بيشتر به سلول‌هاي فعال كليه تبديل شد. اين موفقيت در شرايطي به دست آمده‌است كه ميليون‌ها انسان سالانه در اثر اختلالات كليوي جان خود را از دست داده و يا نامشان در ليست پيوند كليه قرار مي‌گيرد.

اكنون اين موفقيت علم پزشكي را به ترميم و جايگزيني بافت آسيب ديده كليه يك قدم نزديك‌تر خواهد ساخت.  محققان در دانشگاه منچستر اين كار را با كشت دادن بخش‌هاي ميكروسكوپي كليه كه گروملوري نام دارد،‌درون ظرف كشتي كه حاوي سلول‌هاي بنيادين انساني بود آغاز كردند.

سپس سلول‌هاي كشت داده شده را در بدن موشي قرار دادند كه پيش از آن سيستم ايمني بدنش تضعيف شده‌بود. 12 هفته بعد سلول‌ها به حدي رشد كردند كه نفرون‌هاي كليوي آشكار شدند و ساختار بافت جديد ماده اي ادرار مانند از خود ترشح كرد،‌اين يعني بافت جديد از توانايي فيلتركردن خون و ايجاد ادرار برخوردار است.

باوجود موفقيتي كه اين مطالعه به دست آورده‌است،‌ رشد كامل كليه قابل پيوند به انسان به مطالعات و آزمايش‌هاي زيادي نياز دارد.