نکته بهداشتی: روغن کنجد

مجله نکته بهداشتی روز,سلامت

همشهری آنلاین: روغن کنجد در هند و خاورمیانه اغلب در آشپزی به کار می‌رود.

روغن کنجد آمیزه خوبی از چربی چنداشباع‌نشده (۴۶ درصد) و چربی تک‌اشباع‌نشده (۴۰ درصد) است. ۱۴ درصد باقیمانده را چربی‌های اشباع‌شده تشکیل می‌دهند.

روغن کنجد همچنین به خاطر رایحه قوی‌اش استفاده می‌شود.

روغن کنجد، به‌خصوص روغن کنجد برشته که رنگی تیره‌تر و رایحه‌ای قوی‌تر دارد، طعم آجیلی را به هر غذایی می‌دهد.

روغن کنجد را پس از باز کردن باید در یخچال نگهداشت.