نمایشگاه مجازی با مالک

نمایشگاه با مالک, وب سایت با مالک, مالکین

نمایشگاه مجازی (با مالک) نخستین و تنها وب سایت منحصر به مالکین ، صاحبان صنایع و تولید کنندگان.

«نمایشگاه با مالک» نخستین و تنها وب سایت در ایران است که منحصرا به مالکین اختصاص دارد، هیچ واسطه ، نماینده و یا کارگزاری اجازه کاربری در وب سایت «با مالک» را ندارد. فقط این امکان برای مالکین میسر است که مستقیما و بصورت انحصاری ، ملک ، تولیدات ومحصولات خود را در فضای مجازی نمایشگاه «با مالک» برای فروش به نمایش عموم بگذارند.

از آنجاییکه صنعت ساخت و ساز (املاک و مستغلات) مهمترین عامل رشد اقتصادی کشور است، مرحله اول نمایشگاه مالک را به بخش مسکن و ساختمان اختصاص داده شده، چنانچه وقتی یک سرمایه گذار، پروژه خود را سریعتر به فروش رساند، می‌تواند درآمد حاصل از آن را در پروژه دیگر سرمایه گذاری کند، که تمام صنایع مرتبط با ساخت و ساز را تحت تاثیر خواهد داشت. همچنین، هر چه قدر مالکین بتوانند املاک و مستغلات خود را زودتر بفروشند یا اجاره دهند، سریعتر می‌توانند پول راکد خود را در گردش اقتصادی بیاندازند.
و در فازهای بعدی ، وب سایت «با مالک» کلیه کالاهای کشاورزی ، صنعتی ، تولیدات وغیره را به صورت مجازی و مستقیم از صاحبان صنایع و تولید کنندگان به نمایش عموم در خواهد آورد.

در میان اهداف مهم نمایشگاه مجازی با مالک ، ارائه مستقیم بازدیدکنندگان به مالکین ، صاحبان صنایع و تولید کنندگان است ،  وهمچنین ایجاد یک محیط روشن و شفاف برای مالکین ، صاحبان صنایع و تولید کنندگان برای انتقال اطلاعات و مستند سازی مزایای ملک یا محصولات خود بدون واسطه ، نماینده و یا کارگزار.
کد N1824358