عکس | چهره بازسازی‌شده «سپیده»، دختر نوجوان ۹۰۰۰ ساله

کد N1818568