حضور همسر آیت الله هاشمی‌رفسنجانی در عروسی فرزند شهید مطهری

آیت الله هاشمی رفسنجانی در دفتر خاطرات خود اتفاقات روز سوم بهمن سال ۷۰ را به ثبت رسانده که یکی از جالب ترین آنها مراسم عروسی فرزند شهید مطهری است.

به گزارش خبرآنلاین آیت الله هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود از روز سوم بهمن ۱۳۷۰ نوشته است: در گزارشها، اخبار الجزاير و فشار كودتاچيان بر جبهه اسلامى در رأس است. دكتر [مصطفي] معين، [وزير فرهنگ و آموزش عالي] آمد. گزارش كارها را داد و از مشكلات مالى اظهار ناراحتى كرد. آقاى [سيد محمود] دعايى آمد. تقاضاى آقاى سيد ابوالفضل موسوى زنجانى را مبنى بر كمك به گرفتن زمينى در زنجان كه در طرح قرار گرفته است، آورد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام جلسه داشت. طرح تعدّد كانديداها كه در اثر اختلاف مجلس و شوراى نگهبان به مجمع ارجاع شده بود، براساس نظر شوراى نگهبان اصلاح شد. همچنين مصوباتى در جهت حل مشكلات وزارت مسكن و شهرسازي داشتيم.

تا ساعت شش كارها را انجام دادم و به خانه آمدم. عفت براى مراسم عروسى فرزند شهيد مطهرى رفت. ياسر شام درست كرد. [آقاي محمدتقي علي‌حسيني]،كارگر كشاورزي‌مان از نوق آمده بود. اوضاع آنجا را گفت.
۲۹۲۱۵

 

کد N1818551