پادکست | اختلاس‌گری که ظرف سه ساعت کشور را ترک کرد | از خاوری جدید رونمایی شد

چنارانی نماینده مردم نیشابور در مجلس در تذکری به وزیر نفت و رئیس جمهور گفت: در خصوص اختلاسگر اخیر که ظرف سه ساعت کشور را ترک کرد چرا سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور یکبار برای همیشه به مبحث دو تابعیتی ها ورود نمی کنند؟ چرا این تهدید بزرگ امنیت ملی را حل نمی کنند؟

Video/Audio Link

او ادامه داد:چگونه ممكن است فردي براي سال ها با دو تابعيت در خزانه مملكتي باشد اما نظارتي نباشد؟ چند بار بايد قصه اي همچون خاوري ها در اين مملكت تكرار شود؟ ليست صدنفره اي كه به هيئت رئيسه اعلام شده است زوتر تعيين تكليف شود. اين ليست شامل مديران دو تابعيتي دستگاه هاي قضايي و امنيتي است كه خواهش ميكنيم زودتر رسيدگي شود.

 

6161

کد N1818461