اگر می‌خواهیم از قافله تکنولوژی عقب نمانیم باید به آلترناتیو حوزه انرژی توجه کنیم

مناطق آزاد,محمدرضا سعیدی

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد کیش سه فاکتور یادگیری، شبکه‌سازی و قابلیت نوآورانه را مهمترین عوامل در پیشرفت و به‌روزآوری حوزه نفت و گاز ایران دانست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمدرضا سعیدی معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد کیش در افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه انرژی کیش با بیان اینکه انرژی حیات اقتصادی هر جامعه و ضامن بقای حرکت هر سیستم اقتصادی است، گفت: در کشور ما که منبع اصلی ما یک منبع فسیلی انرژی و خدادادی است که از آن بهره می‌بریم و بازیگران مهمی وجود دارند و کشور ما هم جزو بازیگران مهم در دنیاست، باید بهره مناسبی از این فرصت‌ها ببریم.

وی افزود: ممکن است رویکرد ما با آن‌هایی که نفت و گاز ندارند متفاوت باشد، آن‌هایی که ندارند مجبورند به مسیرهای جایگزین فکر کنند و ما ممکن است از این غافل باشیم و اگر دقت نکنیم این فرصت میتواند تهدید هم باشد. 

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد کیش ادامه داد: اگر می‌خواهیم از قافله تکنولوژی و دانش عقب نمانیم باید به آلترناتیوهای انرژی فسیلی توجه دقیقی داشته باشیم تا اگر زمینه‌های در حال ظهور عوض شد، ما عقب نمانیم، یعنی علاوه بر توجه جدی به زنجیره ارزش نفت و گاز باید به جایگزین‌ها هم توجه جدی داشته باشیم. 

سعیدی با بیان اینکه ما باید نفت، گاز و پتروشیمی را سرمایه ببینیم، تصریح کرد: اگر این حوزه‌ها را سرمایه دیدیم نگاه ما متفاوت خواهد بود که چگونه ارزش افزوده خود را از آن بالاتر ببریم و بر چالش‌های این حوزه غلبه کنیم. 

وی با بیان اینکه در دنیا سه نوع اقتصاد داریم، خاطرنشان کرد: اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی، کارایی و نوآوری سه اقتصاد حاضر در دنیا است که ما متاسفانه عمده اقتصادمان حتی در حوزه نفت، نوع توجه‌مان نگاه اول بوده و اگر بخواهیم آن را تغییر دهیم کارهایی را که شروع کردیم باید به سمت مسیرهای نوآورانه ببریم.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد کیش با بیان اینکه تحقیقی روی صنایعی که در حال بین المللی‌سازی هستند، انجام دادم، ابراز داشت: اگر می‌خواهیم روی اقتصاد با پایه نوآوری قرار بگیریم، سه فاکتور مهم می‌خواهد، نکته اول یادگیری است که قدرت سازمان در پیدا کردن فرصت‌های خارج از سازمان و جذب آن‌ها و به کارگیری این دانش درجای مناسب است. 

سعیدی افزود: در کنار این موضوع باید قدرت شبکه‌ای خود را که قابلیت شبکه‌ای سازمان است، ارتقا دهیم. قابلیت شبکه‌ای سازمان می‌تواند قدرت یادگیری سازمان را افزایش دهد. اگر ما زمینه‌ای را فراهم کنیم که یادگیری و قدرت شبکه‌سازی در بازارهای جهانی را پیدا کنیم می‌توانیم به مزیت رقابتی و خلق دانش برسیم، اما نکته سوم، قابلیت نوآورانه است. سوال من این است که هزینه تحقیق و توسعه ما برای شرکت های‌مان تقسیم بر درآمد سالانه ما چقدر است؟ چراکه این شاخص بیانگر قدرت نوآورانه شرکت‌هاست. 

وی با بیان اینکه ما با چالش‌هایی در خاورمیانه مواجه هستیم چون اقتصاد کربن محور داریم، عنوان کرد: برای جابجایی از این بخش به سمت اقتصاد نوآورانه باید بتوانیم به درستی از ظرفیت‌های نفت و گاز و پتروشیمی خود استفاده کنیم.

به گفته معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد کیش، نفت و گاز هم حوزه و هم محرک حوزه است که اگر بخواهیم در تحرک حوزه نقش داشته باشیم باید بتوانیم در بازارهای بین‌المللی حضور و قدرت جذب آن‌ها را داشته باشیم.

سعیدی با اشاره به نقش جزیره کیش در پیشرفت حوزه نفت و گاز ادامه داد: ما در کیش چنین تصور می‌کنیم که چون بین‌المللی‌سازی شرکت‌ها غافل مانده است، این جزیره می‌تواند این زمینه را برای شرکت‌های کوچک و بزرگ برای این حوزه فراهم کنیم و دروازه‌ای باشیم برای تبادل دانش، اطلاعات و فرصت‌هایی که می‌تواند زمینه این‌ها را فراهم کند. 

وی اضافه کرد: امیدوارم در این نمایشگاه ما بتوانیم ضمن تبادل‌‌نظر، راهکارهای مناسبی را هم پیدا کنیم و با رعایت مناسبات این حوزه ها ارتباط خوبی با بازارهای جهانی داشته باشیم.

کد N1818063