معاون سازمان بنادر و دریانوردی به ایلنا خبر داد:

درخواست ایران بازگشایی همزمان جعبه سیاه هر دو کشتی است/ شروع رایزنی برای مصاحبه با خدمه کریستال

راه و مسکن,کشتی سانچی

معاون سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه فردا با حضور تمام ذی نعفان جلسه تعیین فرایند بازگشایی جعبه سیاه در چین برگزار می‌شود، گفت: از مهم ترین درخواست‌های ایران بازگشایی همزمان جعبه سیاه هر دو کشتی و مصاحبه با خدمه کشتی کریستال است.

هادی حق شناس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه فردا با حضور تمام ذی نفعان اولین جلسه برای به تفاهم رسیدن درباره بازگشایی جعبه سیاه نفتکش سانچی در چین برگزار می شود، اظهار داشت: جلسه فردا لزوما منجر به بازگشایی جعبه سیاه در همان روز نمی شود.

وی ادامه داد: نماینده سازمان بنادر و دریانوردی فردا درخواست های طرف ایران را در جلسه مطرح می کند.

معاون سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه یکی از درخواست های ایران بازگشایی و رمزخوانی همزمان جعبه سیاه هر دو کشتی نفتکش سانچی و کشتی فله بر کریستال است، تاکید کرد: در جلسه فردا فرایند بازگشایی جعبه سیاه مشخص می‌شود.

حق شناس افزود: از دیگر موضوعات مهم برای ما مصاحبه با خدمه کشتی است و طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی کشور صاحب پرچم و کشوری که محل سانحه است باید تمام اطلاعات را برای مشخص شدن علت سانحه و میزان قصور هر کشتی در وقوع تصادم در اختیار نمایندگان قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه تا کنون تمام اظهارنظرها براساس حدس و گمان بوده و اطلاعات بسیار مهمی در جعبه سیاه هر دو کشتی ثبت شده که باید مورد بررسی قرار بگیرد، گفت: تا کنون اینکه گفته می‌شد سهم کدام کشتی در وقوع سانحه بیشتر است براساس حدس و گمان بوده و سهم قصور کشتی ها پس از استخراج اطلاعات از جعبه سیاه مشخص می شود.

معاون سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در جعبه سیاه مکالمات انجام شده در کابین، اطلاعات IAC (اطلاعات شناسایی خودکار)، سرعت کشتی، سرعت باد، موج آب و ... ذخیره شده است که هر کدام می تواند علت سانحه را به صورت دقیق مشخص کند.       

کد N1817479