زمین‌لرزه گراب لرستان را لرزاند

انتظامی حوادث,زمین لرزه لرستان

زمین‌لرزه‌ای به‌بزرگی 3.9 درجه در مقیاس ریشتر گراب در استان لرستان را لرزاند.

به گزارش ایلنا، عمق این زمین‌لرزه در 10 کیلومتری از سطح زمین و به عرض و طول جغرافیایی 33.476 و 47.132 بوده است. همچنین گزارشی درباره خسارت‌های احتمالی منتشر نشده است.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه به این شرح است:

 بزرگی: 3.9

 محل وقوع: استان لرستان - حوالی گراب

 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1396/10/28 17:08:14

طول جغرافیایی: 47.13

عرض جغرافیایی: 33.48

عمق زمین‌لرزه: 10 کیلومتر

 نزدیک‌ترین شهرها:

9 کیلومتری گراب (لرستان)

19 کیلومتری کونانی (لرستان)

20 کیلومتری بدره (ایلام)

 نزدیکترین مراکز استان:

68 کیلومتری ایلام

96 کیلومتری کرمانشاه

کد N1816441