دستور کار هفته آینده صحن علنی مجلس اعلام شد + جزییات

مجلس,دستورکار صحن علنی مجلس

دستورکار هفته آینده صحن علنی مجلس اعلام شد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس هفته آینده در جریان صحن علنی مجلس گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه یک فوریتی اصلاح بند (۲) ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر را مورد بررسی قرار می‌دهند.

همچنین گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی، گزارش کمسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد  لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی از دیگر دستور کارهای صحن علنی مجلس برای هفته آینده است.

نمایندگان مجلس همچنین در هفته اینده گزارش کمیسیون اجتماعی در موردک طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی، گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد رد طرح دهیاری‌ها و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه موافقتنامه بین‌المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم هفته آینده گزارش خود در مورد لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح را ارائه می‌دهد.

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه حفاظت از خاک، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون  بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی و لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی از دیگر برنامه‌های پارلمان در هفته آینده است.

بهارستان‌نشینان همچنین گزراش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه کشور، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه به هزینه قطعی نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران دربرنامه اندازه شناسی آسیا اقیانوسیه را هفته اینده مورد بررسی قرار می‌دهند.

موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

***بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر لغو رسیدگی اصل ۸۵ قانون اساسی در مورد لایحه تجارت

***گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

***گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوران تصدی فرهادی

***گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در اجرای ماده ۴۹ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

***ارزیابی عملکرد هشت ماهه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۱۱ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

***گزارش رییس دیوان محاسبات کشور درمورد تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۲۱ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

کد N1816419