ماجرای کمک ۱۵ میلیون تومانی امام به یک حزب در سال ۶۰/ نامه‎ای که بهزاد نبوی علیه آمریکا نوشت

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود از چنین روزی در سال ۶۰، نوشت: در جلسه‌ شورای‌ مرکزی‌ حزب‌{جمهوری اسلامی} در دفتر آقای‌ خامنه‌ای‌ شرکت‌کردم‌. خبر ده‌میلیون‌ تومان‌ کمک‌ از طرف‌ امام‌ به‌ حزب‌ و بخشیدن‌ پنج‌ میلیون‌ ودویست‌ و پنجاه‌ هزار تومان‌طلب‌ گذشته‌ امام‌ را دادم‌، خوشحال‌ شدند.

به گزارش خبرآنلاین، سایت آیت‌الله هاشمی در بازنشر خاطره ای از روز  ۲۷دی ماه سال ۱۳۶۰ از سوی وی نوشت: آقای‌ بهزاد نبوی‌، متن‌ ادعا نامه‌ای‌ علیه‌ آمریکا، در مورد خساراتی‌ که‌ ایران‌ ازناحیه‌کودتای‌ 28 مرداد، متحمل‌ شده‌، فرستاد که‌ مطالعه‌ کنم‌ و اگر خوب‌ باشد،امضاء نمایم‌ و به‌ هلند بفرستم‌ که‌ در دعاوی‌ علیه‌ آمریکا، در رابطه‌ با بیانیه‌الجزایر مطرح‌ شود. خواندم‌، بد نبود. دادم‌به‌ دکتر [عباس‌]شیبانی‌، امضاء کرد وفرستاد.
جلسه‌ علنی‌ داشتیم‌. آقایان‌ [احمد]غضنفرپور، [احمد]سلامتیان‌ و [محمدمهدی‌]کرمی‌ به ‌خاطر غیبت‌ زیاد، مستعفی‌ شناخته‌ شدند. دو سه‌ نفر از [محمدمهدی‌]کرمی‌ دفاع‌ کردند. مؤثرنشد و آقای‌ [علی‌ اکبر]معین‌فر و دکتر[یدالله‌]سحابی‌ از غضنفرپور دفاع‌ کردند، ولی‌ بی‌اثر. آقای‌[علی‌گلزاده‌] غفوری‌خواسته‌ بود که‌ یک‌ هفته‌ مهلت‌ بدهیم‌ که‌ دادیم‌. سپس‌ طرح‌ مطبوعات‌،شوردوم‌، مطرح‌ شد. پیشرفتی‌ نداشتیم‌. طرح‌ خوبی‌ تهیه‌ نشده‌، خیلی‌ها مایلندمسکوت‌ بماند.پیش‌ و بعد از جلسه‌ در حال‌ تنفس‌، نمایندگان‌ مراجعاتی‌ داشتند.
ظهر آقای‌ [محمد هادی‌] عبدخدائی‌، رهبر بخشی‌ از فدائیان‌ اسلام‌ آمد وپیشنهاد داشت‌ که‌فدائیان‌ در اختیار حزب‌ جمهوری‌ اسلامی‌ یا من‌ قرار گیرند.گروههای‌ دیگرشان‌ هم‌، چنین‌تقاضائی‌ کرده‌اند. این‌ گروهها احساس‌ بی‌ حرکتی‌و بی‌ سامانی‌ می‌کنند.
ساعت‌ پنج‌، در جلسه‌ شورای‌ مرکزی‌ حزب‌ در دفتر آقای‌ خامنه‌ای‌ شرکت‌کردم‌. خبر ده‌میلیون‌ تومان‌ کمک‌ از طرف‌ امام‌ به‌ حزب‌ و بخشیدن‌ پنج‌ میلیون‌ ودویست‌ و پنجاه‌ هزار تومان‌طلب‌ گذشته‌ امام‌ را دادم‌، خوشحال‌ شدند. آقای‌دکتر ولایتی‌ گزارش‌ سفر سوریه‌ را داد و بحث‌درباره‌ پیگیری‌ و کنترل‌ حزب‌، برافراد حزبی‌ شاغل‌ در دولت‌ را داشتیم‌ و تصمیماتی‌ اتخاذشد.
بعداز جلسه‌ با آقای‌ خامنه‌ای‌، درباره‌ سفر آقای‌ صادق‌ طباطبائی‌ به‌ خارج‌،برای‌ حل‌ مسأله‌تانکها و تعقیب‌ بیمه‌، بحث‌ کردیم‌. قرار شد موافقت‌ کنیم‌. درس‌مواضع‌ آقای‌ بهشتی‌ ازتلویزیون‌ را دیدم‌.
27215

کد N1816218