ترامپ:خواهان ورود مهاجرانی از تمام نقاط جهان هستیم!

مهر نوشت: رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر اینکه آیا او خواستار ورود مهاجران بیشتری از کشورهای اروپایی و سفیدپوست همچون نروژ است یا خیر، گفت که وی خواهان ورود مهاجران بیشتری از «تمام نقاط جهان» به آمریکا است!

به گزارش رویترز، ترامپ به خطاب به این خبرنگار گفت: «من می خواهم که مهاجران از هرنقطه ای در جهان به آمریکا بیایند!»

این در حالی است که سناتور «دیک دوربین» دموکرات هفته گذشته اعلام کرد که ترامپ در هنگام صحبت درباره کشورهای هائیتی، السالوادور و برخی کشورهای آفریقایی بطور مکرر از واژه «چاه مستراح» استفاده کرد؛ مسئله ای که انتقاد شدید و کوبنده سران و مقامات بلندپایه بسیاری از کشورها و سازمانهای بین المللی را در پی داشت.

اما در واکنش به موج انتقادات، رئیس جمهور آمریکا ضمن اعتراف به کاربرد زبان و بیانی نه چندان پسندیده در خصوص این کشورها، کاربرد این واژه شنیع و نژادپرستانه را انکار کرد.

49311

کد N1815798