مراحل و شرایط طلاق توافقی در دادگاه ها

طلاق, طلاق توافقی, مراحل طلاق توافقی, شرایط طلاق توافقی, حمایت خانواده, دادگاه خانواده, دادخواست طلاق, قانون, دادگاه,مراحل و شرایط طلاق توافقی در دادگاه ها

در طلاق توافقی همه چیز وابسته به توافق زن و شوهر است هر گاه آن ها به عنوان آخرین راه حل، ادامه زندگی را به مصلحت خود یا فرزندان ندانند دادخواست طلاق توافقی تقدیم دادگاه می کنند. زن و شوهر متقاضی طلاق توافقی یا وکلای آن ها پس از توافق بر سر طلاق و مسائل مالی و غیر مالی مرتبط با عقد ازدواج مثل مهریه، نفقه، اجرت المثل، جهیزیه و حضانت می بایستی به دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت دادخواست مراجعه کنند.

مراحل و شرایط طلاق توافقی در دادگاه ها

در طلاق توافقی همه چیز وابسته به توافق زن و شوهر است هر گاه آن ها به عنوان آخرین راه حل، ادامه زندگی را به مصلحت خود یا فرزندان ندانند دادخواست طلاق توافقی تقدیم دادگاه می کنند. زن و شوهر متقاضی طلاق توافقی یا وکلای آن ها پس از توافق بر سر طلاق و مسائل مالی و غیر مالی مرتبط با عقد ازدواج مثل مهریه، نفقه، اجرت المثل، جهیزیه و حضانت می بایستی به دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت دادخواست مراجعه کنند.

مدارک لازم برای طلاق توافقی عبارت است از عقدنامه، شناسنامه زن و شوهر و کارت ملی آن ها.

بعد از ثبت دادخواست به صورت الکترونیک ظرف چند روز پیامکی از دادگاه که حاوی شماره پرونده و شعبه رسیدگی کننده است به زوجین یا وکلای آن ها ارسال گردد.

در طلاق توافقی تعیین تکلیف مهریه و حضانت فرزندان بستگی به توافق زن و شوهر دارد ممکن است توافق شده باشد که مهریه به زوجه پرداخت شود و یا این که مقداری از آن پرداخت و باقی مانده بذل گردد و یا این که توافق گردد زوجه مهریه را در قبال طلاق ببخشد همه این ها منوط به توافق زن و شوهر می باشد. حضانت فرزندان، ملاقات و نفقه آن ها نیز بر همین منوال است و وابسته به توافق آن ها است.


یکی از مراحل طلاق توافقی بعد از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 الزامی شدن مشاوره برای زوجین متقاضی طلاق توافقی است اما متاسفانه بعد از سپری شدن چند سال این گونه مشاوره ها کارکرد اصلی خود را از دست داده است و خاصه در شهر های بزرگ بیشتر جنبه تشریفاتی پیدا کرده است. در حال حاضر واحد مشاوره در شهر تهران مجتمع قضایی دادگاه خانواده مستقر می باشد که بزودی زوجین موظف خواهند بود قبل از مراجعه دادگاه در یکی از مراکز مشاوره معرفی شده و از سوی قوه قضاییه در کلاس های مشاوره شرکت کنند.

از شرایط طلاق توافقی در مورد زوجه ای که دوشیزه باشد این است که بیشتر دادگاه ها او را به جهت معاینه و اخذ گواهی بکارت به پزشکی قانونی معرفی می کند. بهتر است زوجه یک قطعه عکس 4*3  به همراه داشته باشد. در صورت باکره بودن و انعکاس در رای دادگاه و ثبت طلاق زوجین می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال شناسنامه جدید و سفید اخذ نمایند از لحاظ قانونی اجازه پدر زوجه برای طلاق شرط نیست. اگر زوجه دوشیزه نباشد و کمتر از 50 سال تمام داشته باشد اخذ گواهی بارداری الزامی است.

مدت زمان طلاق توافقی از ابتدا تا انتها در شهر تهران در حال حاضر حدود یک هفته می باشد البته بعد از اجباری شدن شرکت در جلسات مشاوره خارج از دادگاه این مدت افزایش خواهند یافت.

رای دادگاه در خصوص طلاق توافقی، گواهی عدم امکان سازش نامیده می شود که این گواهی 3 ماه از زمان صدور اعتبار دارد که زوجین می توانند به دفترخانه طلاق مراجعه کرده و آن را ثبت کنند بعد از منقضی شدن مهلت پیش گفته گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار خارج است.

در شهر تهران گروه وکلای پارسای به صورت تخصصی متمرکز در دعاوی خانوادگی می باشند به جهت اخذ مشاوره حقوقی با اعطای وکالت می توانید با وکلای پایه یک گروه پارسای تماس بگیرید.

منبع: www.parsaylawyers.com
کد N1815590