عکس تسلیت | کشتی سانچی | عکس نوشته: ایران تسلیت!

سانچی, نفتکش سانچی, جنازه نفتکش, نفتکش ایرانی, کشتی نفتکش ایرانی, عکس کشتی نفتکش ایرانی, عکس کشتی سانچی, تسلیت, عکس تسلیت, عکس تسلیت سانچی, عکس پروفایل سانچی, پروفایل سانچی, عکس پروفایل تسلیت سانچی, پروفایل تسلیت سانچی, عکس ایران تسلیت, عکس نوشته تسلیت, هموطن تسلیت, ایرانم تسلیت, عکس تسلیت برای پروفایل, پروفایل تسلیت, عکس ایرانم تسلیت, کشتی سانچی,

عکس تسلیت | کشتی سانچی با 32 خدمه دریادلش در دل دریا سوخت و در آب و آتش غرق شد. شیرمردانی که هزاران کیلومتر آن سو تر از خانه های خود، صدها کیلومتر دورتر از خشکی، در میان آبهای اقیانوس بی پایان در راه ماموریت برای مردم ایران به آب و آتش زدند. مردم ایران این روز سوزناک را با پیام و عکس تسلیت به یاد خوهند آورد. عکس های تسلیت هموطنان ایرانی به مناسبت شهادت 32 ملوان دریادل نفتکش سانچی را در ادامه ببینید...

بیشتر بخوانید: پیام برای تسلیت سانچی .
بیشتر ببینید: فیلم سانچی.

عکس تسلیت سانچی
عکس تسلیت سانچی
عکس تسلیت سانچی
عکس پروفایل تسلیت سانچی
عکس تسلیت سانچی
عکس پروفایل تسلیت سانچی
عکس تسلیت سانچی
عکس تسلیت سانچی
عکس برای تسلیت سانچی
عکسپروفایل  تسلیت سانچی
عکس تسلیت سانچی
عکس برای  تسلیت سانچی
عکس تسلیت سانچی
عکس برای تسلیت سانچی


کد N1814750