فیلم: غرق شدن نفتکش سانچی

سانچی, نفتکش سانچی, فیلم سانچی, فیلم نفتکش سانچی, فیلم کشتی سانچی, نجات خدمه سانچی, جنازه نفتکش, نفتکش یارانی, کشتی نفتکش ایرانی, فیلم کشتی نفتکش ایرانی, فیلم نفتکش ایرانی, غرق شدن کشتی, غرق شدن کشتی نفتکش, غرق شدن کشتی نفتکش ایرانی, غرق شدن کشتی ایرانی, فیلم نفتکش ایرانی, فیلم غرق شدن کشتی نفتکش, فیلم غرق شدن سانچی, غرق شدن سانچی, فیلم نفتکش,

نفتکش ایرانی سانچی پس از انفجارهای شدید صبح امروز در آستانه غرق شدن در آبهای چین قرار دارد. عملیات امداد و نجات نفتکش ایرانی متوقف شده است از فرط آتش و انفجار و انتشار گازهای سمی. به گفته مقامات چینی تمام خدمه کشتی ایرانی در لحظات اولیه برخورد کشته شده اند. فیلم غرق شدن نفتکش ایرانی سانچی را در ادامه ببینید...

بیشتر بخوانید: سرنوشت نفتکش ایرانی +عکس .
بیشتر بخوانید: فیلم: عملیات سانچی .
نفتکش ایرانی که شامگاه 16 دی ماه سال جاری در ساعت 8:10 به وقت محلی در آبهای چین دچار حادثه شد، پس از 8 روز سوختن در آتش، لحظاتی پیش در شرایطی قرار گرفت که به گفته برخی ناظران محلی، شاهد آغاز فرآیند غرق شدن نفتکش ایرانی هستیم.
فیلم زیر، دقایقی پیش به ثبت رسیده است.
فیلم: غرق شدن نفتکش سانچینفتکش ایرانی سانچی پس از انفجارهای شدید صبح امروز در آستانه غرق شدن در آبهای چین قرار دارد. عملیات امداد و نجات نفتکش ایرانی متوقف شده است از فرط آتش و انفجار و انتشار گازهای سمی. به گفته مقامات چینی تمام خدمه کشتی ایرانی در لحظات اولیه برخورد کشته شده اند. فیلم غرق شدن نفتکش ایرانی سانچی را در ادامه ببینید...
کد N1814688