بیانیه شرکت ملی نفتکش ایران درباره وضعیت خدمه سانچی منتشر می‌شود

سیاست داخلی,نفتکش سانچی

تا لحظاتی دیگر شرکت ملی نفتکش ایران بیانیه مهمی درباره آخرین وضعیت نفتکش سانچی و وضعیت خدمه آن منتشر خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، تا لحظاتی دیگر شرکت ملی نفتکش ایران بیانیه مهمی درباره آخرین وضعیت نفتکش سانچی و وضعیت خدمه آن منتشر خواهد کرد.

 

کد N1814569