عکس| تصویر نجومی روز ناسا: پرتاب و فرود «فالکن-۹»

کد N1814481