متهمان سابقه‌دار در گفت‌وگو با ایلنا:

به دلیل مشکل عصبی گلویم را بریدم/در دعواهای طایفه‌ای همدیگر را با چوب می‌زنیم

کد N1814158