پست اینستاگرامی کاپیتان خسرو برای بازیکنی که «قربانی»شد!

کد N1814072