نکته بهداشتی: راست بنشینید و راست بایستید

مجله نکته بهداشتی روز,سلامت

همشهری آنلاین: وضعیت قرارگیری قامت شما می‌تواد بر سلامت درازمدت شما تاثیر بگذارد.

داشتن قامت درست به معنای آن است که ستون فقرات شما در سه قوس طبیعی گردن، میانه پشت و کمر در وضعیت درستی قرار دارد.

وضعیت قرارگیری نادرست ستون فقرات می‌تواند به این پیامدها بینجامد:

- وارد امدن فشار نامناسب به ستون فقرات که باعث تحلیل رفتن و آسیب‌پذیری آن می‌شود.

- کاهش انعطاف‌پذیری و قابلیت حرکت مفاصل.

- عدم تعادل و افزایش خطر افتادن

- مشکلات گوارشی.

- اشکال در تنفس.