ثبت نام آزمون متقاضیان پروانه مشاوره روابط کار آغاز شد

روابط کار,آزمون پروانه مشاوره روابط کار

ثبت نام آزمون متقاضیان پروانه مشاوره روابط کار آغاز شد.

به گزارش ایلنا، ثبت نام آزمون متقاضیان پروانه مشاوره روابط کار آغاز شد. این آزمون به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی در جهت توسعه فرهنگ روابط کار، ایجاد ساز وکار نظام مند و اعمال نظارت بر مشاوران روابط کار، ایجاد وحدت رویه در ارائه مشاوره در زمینه مسائل مربوط به قانون کار و کاهش مراجعات کارگران و کارفرمایان به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراجع حل اختلاف برگزار می‌شود.  

مواد آزمون شامل قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه ها و مقررات تبعی آنها و سایر مقررات مرتبط است .

 ثبت نام به صورت اینترنتی از ساعت10صبح روز دوشنبه مورخ 11 دی ماه جاری تا ساعت 24 روز سه شنبه 26 دی ماه از طریق http://www.samaat.net صورت خواهد پذیرفت.

 

 

کد N1811001