چهار زمین لرزه خوزستان را لرزاند

انتظامی حوادث,زلزله,خوزستان

چهار زمین لرزه بامداد روز چهارشنبه سه نقطه خوزستان را لرزاند.

به گزارش ایلنا، زمین لرزه‌ای به بزرگی 3.7 در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) مشراگه در رامشیر در جنوب شرق اهواز را لرزاند.

این زمین لرزه در ساعت 3:09 دقیقه روز چهارشنبه در عرض جغرافیایی 31.134 و طول جغرافیایی 49.270 در عمق 16 کیلومتری از سطح زمین رخ داد.

زمین لرزه دیگری به بزرگی 3.6 ریشتر رامهرمز را در ساعت 27 دقیقه بامداد لرزاند که در عرض جغرافیایی 31.270 و طول جغرافایی 49.357 در عمق 12 کیلومتری از سطح زمین اتفاق افتاد.

2 زلزله دیگر در گوریه شوشتر اتفاق افتاد که یکی به بزرگی 2.6 ریشتر در ساعت 53 دقیقه بامداد در عرض جغرافیایی 31.840 و طول جغرافیایی 48.888 در عمق 10 کیلومتری از سطح زمین اتفاق افتاد.

زلزله دیگری در گوریه به بزرگی 2.8 ریشتر در ساعت 2:14 دقیقه رخ داد؛این زمین لرزه در عرض جغرافیایی 31.738 و طول جغرافیایی 48.601 در عمق هفت کیلومتری رخ داد.

زمین لرزه در یک ماه اخیر در چند نقطه به ویژه گوریه شوشتر را لرزانده است که روز نهم دی 40 بار لرزش در این نقطه رخ داد.

کد N1810803