رابطه نامشروع زن با استاد دانشگاه جلوی دیدگان همسرش

تجاوز, رابطه, رابطه نامشروع, خیانت, شلاق, دستگیری,زن خائن, استاد دانشگاه, حوادث, تبعید, رابطه نامشروع زن با استاد دانشگاه جلوی دیدگان همسرش, همسر خائن

مدتی پیش متوجه شدم استاد دانشگاه به خانه مان رفت و آمد دارد. به همین خاطر در خانه دوربین مدار بسته کار گذاشتم و متوجه رابطه پنهانی استاد دانشگاه با همسرم شدم....

با شکسته شدن حکم رجم یک زن و مرد آنها دیروز بار دیگر محاکمه و این بار به خاطر رابطه پنهانی شلاق،انفصال از خدمت و تبعید محکوم شدند.
به گزارش آفتاب، رسیدگی به این پرونده به دنبال شکایت یک مرد جوان از همسرش در دستور کار پلیس قرار گرفت .این مرد به مأموران پلیس گفت :همسرم کارمند یک وزارت خانه است و جدیداً روی یک پروژه کار می‌کند.او برای اجرای پروژه اش از یک استاد دانشگاه کمک گرفته است اما آنها زیاد با هم در ارتباط هستند. مدتی پیش متوجه شدم استاد دانشگاه به خانه مان رفت و آمد دارد. به همین خاطر در خانه دوربین مدار بسته کار گذاشتم و متوجه رابطه پنهانی آنها با هم شدم.
به دنبال این شکایت زن جوان و استاد دانشگاه بازداشت شدند. اما رابطه‌شان را انکار کردند و مدعی شدند ارتباط کاری با هم داشته اند ولی با توجه به فیلم ضبط شده در دوربین مدار بسته هر دو آنها شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران به رجم محکوم شدند. اما این حکم با اعتراض آنها در دیوان عالی کشور نقض شد. به این ترتیب پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. این زن و مرد دیروز بار دیگر از خود دفاع کردند. قضات دادگاه هر دو آنها را از اتهام زنای محصنه تبرئه و هر یک را به ۹۹ ضربه شلاق و ۲ سال انفصال از خدمت محکوم کرد. استاد دانشگاه همچنین به دو سال تبعید محکوم شد.
http://www.aftabir.com
کد N1810510