برزین ضرغامی، مدیرعامل زیباسازی شهرداری تهران شد

موسیقی و هنرهای تجسمی,برزین ضرغامی,زیباسازی شهرداری تهران

با حکم محمدعلی نجفی، برزین ضرغامی مدیرعامل زیباسازی شهرداری تهران شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با حکم محمدعلی نجفی (شهردار تهران)، برزین ضرغامی که ریاستِ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران را برعهده داشت؛ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران منصوب شد.

کد N1810105