توضیح معاونت پیشگیری از وقوع جرم درباره خبر نظارت قوه قضاییه در جشنواره فیلم فجر

حقوقی قضایی,معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه

در پی انتشار اخبار و برداشت‌های ناصحیح برخی رسانه‌ها درباره ورود و نظارت قوه قضاییه در جشنواره فیلم فجر، دبیرخانه شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی، اطلاع رسانی وافکارسنجی نسبت به رفع ابهامات و ارایه پاسخ به این اخبار اقدام نمود.

به گزارش ایلنا، اطلاع رسانی وافکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، این معاونت به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب‌های اجتماعی درحوزه تولیدات سینمایی با همکاری کارگروهی متشکل از کارگردانان برجسته و تهیه کنندگان سینما از سال ۱۳۹۴ فیلمنامه‌هایی که برای مشاوره‌های حقوقی - قضایی به این معاونت مراجعه می‌کنند با همکاری تیم کار‌شناسی مطالعه و بررسی می‌کند و مشاوره‌های مورد نیاز را ارائه می‌دهد.

همچنین در سه سال گذشته به صورت مستقل و بدون ورود به حوزه فعالیت جشنواره فیلم فجر با رصد فیلم‌های راه یافته به جشنواره، فیلم‌هایی را که با رویکرد پیشگیری ساخته شده‌اند شناسایی و با هدف تقویت رویکرد پیشگیری در تولیدات سینمایی از عوامل سازنده فیلم‌های منتخب، تقدیر وقدردانی می‌کند.

شایان ذکر است این داوران و اعضای کارگروه فنی معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هیچ ارتباطی با کمیته داوران جشنواره فیلم فجر ندارد و صرفاً فیلم‌های راه یافته به جشنواره فیلم فجر را از نظر اثرگذاری درپیشگیری از آسیب‌های اجتماعی داوری خواهدکرد.

همچنین امسال معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برای نخستین بار با گردآوری پرونده‌های قضایی از سراسر کشور قصد دارد سوژه‌ها و فیلم نامه‌های مناسب را در اختیار تهیه کنندگان قرار دهد.

کد N1807252