آقای روحانی! هرچه سریعتر افکارعمومی را توجیه کنید

حسن روحانی,اصلاح طلبان

پژمان گرامی*

در روزهای اخیر در محافل سیاسی و عرصه عمومی کشور سخنانی مبنی بر عبور از روحانی مطرح می شود که هم در مواضع سیاسیون و هم در کلام عامه مردم زمزمه های ان به گوش می رسد و عمدتا متمرکز بر دو حوزه است که یکی انتصابات روحانی و دیگری معیشت جامعه است.

سطح سیاسی این موضوع که عمدتا معطوف به گزینش مدیران و جهت گیری های دکتر روحانی است بیش از مبتنی بودن بر تحلیل های غیر واقعی باید به سمت و سوی واقع نگری سوق پیدا کند، گر چه این واقع نگری مخصوصا در جریان اصلاح طلب به عنوان موتلف روحانی نباید به عنوان حذف و نادیده گرفتن گفتمان اصلاحات به شمار آید و دستاویزی برای سرکوب انتقادات تعریف شود اما نقد و مطالبه گری و پرسش گری از دولت هم به همین دلیل نباید به نفی دولت و دستاورد های آن تلقی شود.

در سطح جامعه اما موضوع مقداری پیچیده تر است، افکار عمومی با گذشت ۵ سال از ریاست جمهوری روحانی و مطرح شدن برجام به عنوان مسیری که هم سایه جنگ را از کشور دور کرد و هم توقع و انتظار به حق جامعه در مورد بهبود معیشت خود را به شکل داد، واقعیت های اقتصادی را با گوشت و پوست خود لمس می کند و کوچک شدن سفره خانواده ها را بیشتر از آمار و ارقام اعلام شده احساس می کند.

دولت هم که به دلیل ضعف دیالوگ از ارتباط منظم با جامعه محروم است و ظاهرا تصمیمی هم برای بهبود این شاخص در دست بررسی ندارد. از همین زاویه شکاف بین مردم و دولت ایجاد می شود و در صورت ادامه تعمیق می شود. بر همین اساس دولت و شخص رئیس جمهوری لاجرم باید فوریت و ضرورت گفتگو با جامعه و کارشناسان را نه بر اساس یک رویکرد مرسوم که بر مبنای راهبردی موثر در جهت توجیه افکار عمومی و تقویت موضع و استراتژی خود در دستور کار قرار دهد.

مسئله ای که غفلت از آن می تواند تبعات زیان باری برای جامعه و دولت مستقر به همراه داشته باشد،اعتماد جامعه به عنوان عنصر مهمی از سرمایه اجتماعی نسبت به کارامدی و توانایی دولت برای حل و فصل بحران های پیش روی که در حوزه اقتصاد و معیشت پررنگ تر و برجسته تر مشاهده می شود در صورت احساس مشارکت در فرایند های حکومت داری و زمامداری می تواند اتفاقا در پیشبرد سیاست ها و برنامه های دولت نقش محوری و تعیین کننده ای داشته باشد.
[span]
[span] [span]
                                                                                                                       *فعال سیاسی اصلاح طلب

2929

کد N1804341