خودکشی در برج میلاد | جسد حلق آویز کارمند برج میلاد

قتل, خودکشی, حلق آویز, خودکشی در پایتخت, برج میلاد, خودکشی در برج میلاد

خودکشی در برج میلاد | یکی از مدیران برج میلاد خود را حلق آویز کرد، علت این کار هنوز مشخص نشده است.

یکی از مدیران برج میلاد خود را حلق آویز کرد، علت این کار هنوز مشخص نشده است.
به گزارش خبرگزاری آفتاب، یکی از مدیران برج میلاد پس از حضور در محل کار، خودکشی کرد. با حضور پلیس در این محل متاسفانه مشخص شد که این فرد جان خود را از دست داده است.
جزییات بیشتر این خبر متعاقبا اعلام می‌شود.
کد N1803839