موگرینی: قدس پایتخت فلسطین و اسرائیل است !

خبرگزاری صدا و سیما نوشت: فدریکا موگرینی در گفتگو با خبرنگاران گفت: جهان می داند که موضع اتحادیه اروپا در خصوص قدس که پایتخت دو کشور اسرائیل و فلسطین است، چیست. !موضع اتحادیه اروپا روشن، مصمم و بسیار شناخته شده است.

مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا گفت: ابتدا بايد بگويم که امروز روزي تاريخي است، زيرا دقيقا پس از 10 سال از امضاي پيمان ليسبون، ما يکي از بندهاي اين پيمان را به واقعيت تبديل کرديم. «همکاري ساختار يافته دائم [اتحاديه اروپا]» روز دوشنبه توسط وزيران امور خارجه 25 کشور عضو امضا شد؛ تصميمي تاريخي گرفته شد که اتحاديه اروپا را به يک تأمين کننده معتبر امنيتي در جهان تبديل مي کند.

ما هم اکنون هفده طرح واقعي خواهيم داشت که 25 کشور از اعضاي اتحاديه اروپا که «همکاري ساختار يافته دائم» را امضا کردند، همکاري خود را با ما آغاز خواهند کرد و اين فعاليت ادامه خواهد يافت. من به تازگي تيم خودم را براي اين کار جمع کرده ام تا در زمينه امنيت و دفاع اتحاديه اروپا فعاليت بيشتري کنند؛ اين همکاري نه فقط در زمينه اجراي اين هفده طرح است، بلکه در خصوص امکان استقرار يکي از يگان هاي رزمي مان در يکي از مناطق بحران در سراسر جهان نيز هست.

وی ادامه داد: ما مي توانيم در خصوص ايجاد تأسيسات اروپا در زمينه صلح با هم همکاري کنيم. من پيشنهاد خواهم داد که در چارچوب چند ساله بعدي ما اين تأسياست را ايجاد خواهيم کرد تا هزينه هاي آن سطح از جاه طلبي مان را در خصوص امنيت و دفاع تأمين بپردازيم. اين کار نظامي کردن بودجه اتحاديه اروپا نيست، بلکه راهي براي انعطاف پذيري، چابک بودن و عملياتي تر بودن بيشتر هنگام نياز است و ما شاهد اين هستيم که نياز شديدي به فعال بودن اتحاديه اروپا به عنوان يک نقطه رجوع يا بازيکن در سراسر جهان وجود دارد.

من طي روزهاي آينده، گروه عملياتي در اينجا در بروکسل براي هماهنگي کارهاي مختلف در زمينه امنيت و دفاع اتحاديه اروپا ايجاد خواهم کرد. مي توانم بگويم که اين بهترين کاري است که مي توان براي گرامي داشتن پيمان ليسبون انجام داد. امروز به دستاورد خوبي رسيديم.

موگريني در خصوص مسئله مهاجرت گفت: من امروز صبح در اينجا نخستين جلسه گروه عملياتي را با اتحاديه آفريقا، اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد تشکيل دادم. سازمان بين المللي مهاجرت و کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل هم اينجا شرکت داشتند. مي توانم به شما بگويم که به علت تلاش هاي اتحاديه اروپا، همکاري اتحاديه آفريقا و فعاليت هاي سازمان بين المللي مهاجرت و کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل ما اکنون شانزده هزار مهاجر در ليبي را به صورت داوطلبانه به کشورهاي خاستگاه بازگردانده ايم و قرار است پانزده هزار نفر ديگر را طي هفته هاي آينده بازگردانيم.


اتحاديه اروپا صد ميليون يوروي ديگر براي حمايت از اين کار اختصاص خواهد داد. روشن است که من جزئيات اين کار را در اختيار کشورهاي عضو قرار خواهم داد. از اين رو اين مسئله پيشرفت خوبي در طرف خارجي مسئله مهاجرت است.

موگريني در خصوص شهر اشغالي قدس گفت: موضع اتحاديه اروپا بسيار روشن است. ما اين روزها به گونه اي متحد، چه از طرف من، چه از طرف وزيران تمام 28 کشور اتحاديه اروپا همگي روز دوشنبه پيام بسيار روشني فرستاديم، براي نخست وزير نتانياهو هم فرستاديم. به نظرم اين مسئله نه فقط جهان عرب و دوستان فلسطيني را به صورت واضح و بلندي آزرده خاطر کرد، بلکه در اسرائيل، در واشنگتن و جامعه بين الملل به عنوان کل هم [با چنين واکنشي همراه بود]. من امروز از نخست وزير اندونزي که بزرگ ترين کشور مسلمان در جهان است، استقبال کردم.

او دقيقا براي گفتگو در خصوص مسئله قدس به اينجا آمده بود. او همچنين از موضع اتحاديه اروپا قدرداني کرد. جهان مي داند که موضع اتحاديه اروپا در خصوص قدس که پايتخت دو کشور اسرائيل و فلسطين است، چيست. موضع اتحاديه اروپا روشن، مصمم و بسيار شناخته شده است و ما اکنون بر روي اين چشم انداز کار مي کنيم.

49311

 

کد N1803246