سوت زدن سخنگوی قوه‌قضاییه در جمع دانشجویان دانشگاه شریف+فیلم

حقوقی قضایی,محسنی اژه‌ای,سوت بلبلی

سخنگوی قوه قضاییه گفت :اگر بنا باشد سوت بزنید من هم بلدم بلبلی‌اش هم بلدم .

به گزارش ایلنا حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع دانشجویان دانشگاه شریف،‌ با اشاره به کف و سوت زدن دانشجویان‌گفت: در زمان دوم خرداد  در دانشگاه تهران اقایان ما را دعوت کردند که صحبت کنیم به انجا رفتم که گفتم بسم الله رحمن‌ الرحیم شروع کردند به کف و سوت. دوباره صحبت را شروع کردیم به صحبت و تا بسم الله رحمن الرحیم را گفتم باز  کف و سوت زدند .

وی ادامه داد: گفتم شما دعوت کرده اید  و می گویید باید تحمل شنیدن حرف دیگران را داشته باشیم نمی گویم حرف مخالف. شما دعوت  کننده هستید حرف‌هایتان را زدید و ما هم گوش دادیم  حالا  تحمل شنیدنش را باید داشته باشید. آنها دورباره کف و سوت زدند  گفتم اگر بنا باشد  سوت بزنید من همم بلدم. بلبلی اش هم بلدم .

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت:‌ این آقا سه تا انگشتش را گذاشته دهنش و دارد سوت می‌زند. من می‌گویم توی جوان حیف است  دهنت گشاد شود.  نمی‌خواهد انگشتت را در دهنت کنی همینطوری هم می توانی سوت بزنی و ببین اینگونه سوت می زنند.

کد N1801968