امیر تتلو به سحر قریشی منقلب: با حجاب برو استادیوم، اگه «منقلب» شدی بعد بگو! | گاو نباشیم!

سحر قریشی, مهناز افشار, سحر قریشی و مهناز افشار, سحر قریشی منقلب, سحر قریشی استادیوم, سحر قریشی ورزشگاه, مصاحبه سحر قریشی, پاسخ مهناز افشار به سحر قریشی, مهناز افشار استادیوم, حقوق زنان, مصاحبه با سحر قریشی, سحر قریشی منقلب ورزشگاه, ماجرای سحر قریشی, تتلو, تتلو سحر قریشی, جواب تتلو به سحر قریشی, تتلو منقلب, تتلو سحر قریشی منقلب, عکس سحر قریشی, عکس تتلو و سحر قریشی

کنایه امیر تتلو به سحر قریشی | ماجرای منقلب شدن سحر قریشی و واکنش ها به او همچنان ادامه دارد. بعد از واکنش چند بازیگر (از جمله مهناز افشار) و چند چهره فوتبالی به منقلب شدن سحر قریشی(!) این بار امیر تتلو با آن ادبیات عجیبش، کنایه ای به سحر قریشی منقلب زده است! امیر تتلو این بارهم درباره حجاب به سحر قریشی نکاتی گفته است.

امیر تتلو در اینستاگرام خود به اظهارات سحر قریشی درباره منقلب شدن حین حضور در مجامع مردانه، من جمله استادیوم فوتبال، چنین پاسخی داد که؛