سمیه نرو! | استوری جالب نوید محمدزاده درباره عوارض خروج

نوید محمدزاده, عکس نوید محمدزاده, نوید محمدزاده عکس, نوید محمدزاده اینستاگرام, استوری نوید محمدزاده, سمیه نرو, استوری, بازیگر, سینما, بازیگر ایرانی, عوارض خروج از کشور, نرخ عوارض خروج از کشور, سه برابر شدن نرخ عوارض خروج از کشور, استوری نوید محمدزاده در اعتراض به عوارض خروج از کشور

استوری جالب نوید محمدزاده! | نوید محمدزاده در صفحه شخصی اش نسبت به سه برابر شدن نرخ عوارض کشور واکنش نشان داد.

نوید محمدزاده در صفحه شخصی اش نسبت به سه برابر شدن نرخ عوارض کشور واکنش نشان داد.
سمیه نرو اگه رفتی ...
استوری نوید محمدزاده درباره افزایش 3 تا 6 برابری عوارض خروج از کشور :
سمیه نرو اگه رفتی بار اول 220
بار دوم 330
و بار سوم باید 440 عوارض خروج از کشور بدی
کد N1801891