جدیدترین شیرین‌کاری ترامپ!

دونالد ترامپ,طنز

سریال "تاج و تخت" را دیده/ سریال "پایِتخت" را دیده!/ سیصد دفه(!) "جان سخت" را دیده/ فیلم زن بدبخت را دیده!/ حالا نپرس از چه جنون دارد/ چون تلویزیون خورده مغزش را...

 

ترامپ روزانه هشت ساعت تلویزیون می بیند!


با تلویزیون می نشیند یا
با تلویزیون می شود بر پا
با تلویزیون می رود هر جا
گشته اسیر تلویزیون ها
حالا شده گر شکل مجنون ها
چون تلویزیون خورده مغزش را


با همسرش یکریز می جنگد
در زندگی هر روز می لنگد
هر شیشه را که دیده می سنگد!
چون گربه ها ناجور می چنگد!
دیدم زنش می گفت: اگر این است
چون تلویزیون خورده مغزش را

سریال "تاج و تخت" را دیده
سریال "پایِتخت" را دیده!
سیصد دفه(!) "جان سخت" را دیده
فیلم زن بدبخت را دیده!
حالا نپرس از چه جنون دارد
چون تلویزیون خورده مغزش را


دلبسته جنگ است و خونریزی
یا صحنه های وحشت انگیزی
تصویرهای دشنه و تیزی
گه گاه ژانر مخفی ِ هیزی!
بدبخت اگر بی بند و بی بار است
چون تلویزیون خورده مغزش را


گفتم چرا اینگونه دیوانه است
دائم نشسته توی کاشانه است
رفتار او با خلق خصمانه است
با عقل و با تدبیر بیگانه است
دانستم این رفتارها از چیست؟
چون تلویزیون خورده مغزش را

 

 

مجید مرسلی

 

6060

 

کد N1801690