وزنه برداری بهداد سلیمی +فیلم | ناداوری در حق بهداد در رقابتهای وزنه برداری قهرمانی جهان

وزنه برداری, بهداد سلیمی, وزنه برداری بهداد سلیمی, فیلم وزنه برداری بهداد سلیمی, ناداوری بهداد سلیمی, فیلم بهداد سلیمی, فیلم وزنه برداری, بهداد سلیمی وزنه بردار, وزنه برداری قهرمانی جهان 2017, رقابتهای وزنه برداری قهرمانی جهان, فیلم وزنه برداری امروز, بهداد سلیمی امروز, ناداوری وزنه برداری,

وزنه برداری بهداد سلیمی +فیلم | بهداد سلیمی که ساعتی پیش در رقابتهای وزنه برادری قهرمانی جهان در آریکا روی تخته رفته بود، آن قدر ناداوری دید که بعد از پایان مسابقات گفت: دیگر وزنه نخواهم زد! فیلم وزنه برداری امروز بهداد سلیمی در دسته +105 کیلوگرم در ادامه ببینید...

 بیشتر ببینید: وزنه برداری سهراب مرادی +فیلم .
وزنه برداری بهداد سلیمی +فیلم | ناداوری در حق بهداد در رقابتهای وزنه برداری قهرمانی جهانوزنه برداری بهداد سلیمی +فیلم | بهداد سلیمی که ساعتی پیش در رقابتهای وزنه برادری قهرمانی جهان در آریکا روی تخته رفته بود، آن قدر ناداوری دید که بعد از پایان مسابقات گفت: دیگر وزنه نخواهم زد! فیلم وزنه برداری امروز بهداد سلیمی در دسته +105 کیلوگرم در ادامه ببینید...


بهداد سلیمی در یکضرب با 211 کیلوگرم به مدال نقره رسید و در بالا بردن وزنه ۲۱۶ کیلوگرمی ناکام بود. با اینکه سلیمی امیدوار بود در حرکت دوضرب هم بتواند مدال نقره را کسب کند، در بار دیگر تجربه تلخ المپیک ریو را تکرار کرد. سلیمی با وجود اینکه 241 کیلوگرم بالای سر برد، از سوی هیات ژوری این وزنه مورد قبول قرار نگرفت. در ادامه 242 کیلوگرم را بهداد سلیمی توانست به درستی بالای سر ببرد و باقی ماندنش در جدول قطعی شد.
ناداوری در حق بهداد سلیمی
در حرکت سوم این وزنه بردار مازندرانی توانست 252 کیلوگرم را بالای سر برد و خوشحالی هم کرد. حتی بهداد نگاه کنایه آمیزی به وزنه کرد و سپس آن را پایین آورد. عجیب بود که بعد از این حرکت بار دیگر از سوی هیات ژوری وزنه بهداد رد شد و او با همان 242 کیلوگرم به کار خود پایان داد. بهداد در دوضرب پنجم شد و در مجموع به مدال برنز رسید. این اتفاق در المپیک ریو ۲۰۱۶ هم برای سلیمی رخ داد و این بار نیز ناداوری عجیب باعث عصبانیت او شد.
در دوضرب وزنه بردار استونیایی توانست به مدال نقره دست پیدا کند. لاشا تالاخادزه از گرجستان هم توانست به روند موفقیت آمیز خود ادامه دهد و در دوضرب نیز با 257 کیلوگرم قهرمان شد و در مجموع نیز با 477 کیلوگرم توانست بار دیگر رکورد خود را ارتقا دهد. او در یکضرب نیز با بالا بردن وزنه ۲۲۰ کیلوگرمی هم مدال طلا را کسب کرده بود و هم رکوردشکنی کرده بود.
کد N1800013