نکته بهداشتی: نشانه‌های خواب‌آلودگی در رانندگی

مجله نکته بهداشتی روز,سلامت,رانندگی

همشهری آنلاین: خواب‌آلودگی پشت فرمان ماشین مشکلی شایع در رانندگان است که ممکن است به حوادث مرگباری منجر شود.

نخستین گام برای پیشگیری از این مشکل  شناختن علائم خواب‌آلودگی در رانندگی است.

به این نشانه‌های هشداردهنده توجه داشته باشید:

- خمیازه کشیدن یا پلک زدن زیاد.

- اشکال در به یادآوردن چند کیلومتر قبلی که رانندگی کرده‌اید.

- رد شدن از خروجی که باید به آن بپیچید.

- انحراف از خط یا لاینی که در ماشین ‌می‌رانید.

- وارد شدن به شانه جاده یا بزرگراه.