دفاع معاون نخست‌وزیر ترکیه از بخش بانکداری این کشور

بین الملل,ترکیه,آمریکا,بانکداری

معاون نخست‌وزیر ترکیه تاکید کرد که آنکارا هر اقدام ضروری برای بخش بانکداری خود در زمینه دادگاه شهروند تاجر این کشور در آمریکا انجام خواهد داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «محمد شمشک» معاون نخست‌وزیر ترکیه امروز –چهارشنبه- عنوان کرد که آنکارا در صورت آنک ه بخش بانکداری این کشور تحت تاثیر دادگاه رئیس اجرایی بانک ترکیه‌ای در زمینه شفافیت مرتبط با تحریم‌های ایران قرار بگیرد، هرکار ضروری را صورت خواهد داد.

دادگاه مربوط به رئیس اجرایی بخش بانکداری ترکیه در آمریکا برگزار می‌شود.

وی که در کنفرانس استانبول سخن می‌گفت، تاکید کرد که بخش بانکداری ترکیه پتانسیل بسیار زیادی برای مقابله با شوک ناگهانی دارد.

روابط ترکیه و آمریکا در یک سال اخیر به شدت متشنج بود.

 

کد N1797483