امکان نمایش و چاپ سوابق بیمه پردازی به تفکیک سال، ماه و روز فراهم شد

روابط کار,کارگران و سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی در راستای ارائه خدمات غیر حضوری امکان نمایش و چاپ سوابق به تفکیک سال، ماه و روز را در سامانه اینترنتی مشاهده سوابق بیمه شدگان را مهیا کرده است.

به گزارش ایلنا، سازمان تامین اجتماعی در راستای ارائه خدمات غیر حضوری امکان نمایش و چاپ سوابق به تفکیک  سال، ماه و روز در سامانه اینترنتی مشاهده سوابق بیمه شدگان را  مهیا کرده است.

بیمه شدگان متقاضی استفاده از این امکان می توانند به بخش مشاهده سوابق بیمه شدگان در پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.tamin.ir مراجعه و پس از ایجاد و فعال شدن حساب کاربری، از وضعیت بیمه پردازی و سوابق پرداخت حق بیمه خود آگاه شوند.

مراتب اعتراض بیمه شدگان وفق ضوابط مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت حصول نتیجه، سوابق مورد نظر از طریق سامانه اینترنتی مشاهده سوابق قابل رویت خواهد بود.

کد N1795819