پشت پرده افشاگری‌های اخیر احمدی‌نژاد!

طنز,محمود احمدی‌ نژاد

در آن دوران که می کردی تو تهدید/ به اسناد درون جیب تاکید/ سخنرانی نمودی بی شماره/ و تحریمی که کردی پاره پاره/ شدی بر سر اسیر هاله نور/ تکان دادی دو دست خویش از دور...

 

در حاشیه جنجالهای اخیر رئیس جمهور سابق و یارانش

زمانی بر سر مسند نشستی
و گردو با دم خود می شکستی
در آن نوبت که بودی تو سر کار
خلایق را نهادی بر سرِ کار!
گهی در قهر بودی چند روزه
گهی گفتی از اونجا که می سوزه!

در آن دوران که می کردی تو تهدید
به اسناد درون جیب تاکید
سخنرانی نمودی بی شماره
و تحریمی که کردی پاره پاره
شدی بر سر اسیر هاله نور
تکان دادی دو دست خویش از دور

رفیقان را به پشت میز بردی
رقیبان را تو خار و خس شمردی
در آن دوران چرا افشا نکردی؟
چرا مشت کسی را وا نکردی؟
نگفتی یک کلام از رانت خواری
نگفتی از مدیر انحصاری

نگفتی از خیانتهای بسیار
چرا حالا شدی اینگونه غمخوار؟!
کنون که رفته از کف، قدرت تو
فزون گشته به هر دم حسرت تو
زنی هر دم صلای وا مصیبت
از این و آن کنی هر لحظه غیبت!

اگر تو واقعا خدمت گذاری
چرا هرگز نکردی پا فشاری؟
برو حالا که کُل این خلایق
همه دانند تشخیص حقایق
نزن بیهوده دست و پا که دیگر
ندارد هیچ تاثیری برادر

مجید مرسلی
6060

 

کد N1794998