جریان گربه مجید | روایت شاهانه از ماجرای مجید و گربه!

مجید, مجید گربه, ماجرای مجید گربه, گربه و مجید, مجید و گربه, ماجرای گربه و مجید, قضیه مجید, قضیه مجید گربه, قضیه گربه و مجید, قضیه مجید و گربه چیه, قضیه مجید و گربه, قضیه مجید, قضیه مجید چیه, فیلم مجید, فیلم مجید گربه, فیلم گربه مجید, فیلم مجید, فیلم جدید گربه مجید, فیلم جدید مجید و گربه, جریان گربه مجید, جریان مجید گربه, کلیپ گربه مجید,

جزیان گربه مجید | ماجرای فیلمبرداری از گربه هایی که مجید صدا می شوند، دارد گسترده تر می شود! روزنامه جام جم در ستون طنز روز پنجشنبه خود به جریان گربه مجید اشاره ای کرده و روایتی شاهانه به زبان طنز از ماجرای مجید و گربه نوشته است. جریان گربه مجید را به روایت قبله عالم بخوانید!


بیشتر ببینید: کلیپ گربه مجید!

جام جم نوشت: دیشب به سنت رسول و به توصیه اطبا دندان مسواک کرده قصد خفتن داشتیم. دیدیم خشایار بغل تخت همایونی ما جا انداخته که بخوابد. فرمودیم: این مسخره بازی‌ها چیست در اتاق خودت چرا نمی‌خوابی؟
عارض شد: آنجا نت ندارد! فرمودیم: گلوله پنج مثقال به قلب این نت بنشیند که خواب و خوراک از رعیت بریده و جای خوابشان را هم آن تعیین می‌کند.
من بعد ذالک تیپا زدیم به زیر کفلش که بلند شو گورت را گم کن ما توی اتاق همایونی خوش نداریم کسی دم پرمان باشد علی‌الخصوص به وقت خواب. خدای نکرده خوابیم هوش و حواسمان به قاعده نیست سکنات وجنات نداریم یکهو لباسمان کنار برود در خواب حرفی بزنیم، چیزی بگوییم، کاری بکنیم، حالا بیا درستش کن !
التماس کرد که همین دو کلیپ دانلود بشود، رفتم! فرمودیم: چیست؟
عارض شد: کلیپ گربه‌ها که مجید صدایشان می‌کنند و توجه می‌کنند. براق شدیم که دانلود کن ببینیم. قدرتی خدا یاللعجب هر گربه صدا می‌کردند مجید، توقف نموده به صاحب صدا توجه می‌کرد و بعد راهش را می‌کشید و می‌رفت.
کلی خنده فرمودیم بعد ذلک به خشایار فرمودیم کفش و کلاه کند برود توی خیابان یک گربه پیدا کند ما صدایش کنیم مجید برگردد به ما نظاره کند، خنده کنیم. عارض شد: بیخیال بابا این وقت شب چه غلطی کردیم کلیپ نشانتان دادیم. لگد دوم را محکم‌تر زدیم که متوجه شود روی حرف قبله‌عالم حرف نیاورد.
نیم ساعتی هست رفته پی یافتن گربه، ما هم برویم چند تا مجید گفتن تمرین کنیم می‌خواهیم فیلم پر کنیم مجیدهای شیکی بگوییم فضیحت دست ندهد؟ قبله‌عالمیم ناسلامتی...
کد N1794963