در سوچی برای دستیابی به صلح در سوریه تلاش می‌کنیم/ در مسیر درست حرکت می‌کنیم

کد N1794913