نشست گروههای فلسطینی در قاهره آغاز شد

خبرگزاری صدا و سیما نوشت: نشست گروههای فلسطینی با هدف بررسی برخی از پرونده ها و موضوعات مرتبط با آشتی داخلی در قاهره آغاز شده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه، تشکیل دولت وحدت ملی، تدوین برنامه عملی این دولت و پیگیری پرونده های امنیتی از مهم ترین موضوعاتی است که در نشست قاهره بررسی خواهد شد.

تلاش قابل توجه مصر برای به بار نشستن نشست گروههای فلسطینی دراولین گرد هم آیی گفتگوی ملی مشهود است، این نشست با حضور تمامی گروههای فلسطینی آغاز شده است. توافق اصولی برای برنامه کاری که در آن بر تشکیل دولت وحدت ملی، برنامه کاری این دولت و پیگیری پرونده های امنیتی از جمله پرونده گذرگاهها بر اساس توافق ماه اکتبر دو جنبش فتح و حماس در قاهره، از جمله اهداف قابل ذکر برای این دوره از نشست است.

ماهر طاهر مسئول ارتباطات سیاسی جبهه خلق برای آزادی فلسطین می گوید:« ضروت بازنگری در سازمان آزادیبخش فلسطین، به عنوان چارچوب واحد فلسطینیان داخل و خارج، به عنوان ابزاری برای پایان دادن به هرز رفتن توانمندی فلسطینیانی که از هم پراکنده شده اند، از محورهای اساسی نشست است، شش میلیون فلسطینی خارج از اراضی اشغالی فلسطین زندگی می کنند و این نیاز شدید به داشنن شورایی فراگیر در فلسطین را که بدون استثناء تمامی گروهها و طوایف فلسطینی در آن عضویت داشته باشند، آشکار می سازد.»

منابع فلسطینی تاکید کردند برخی از گروهها این موضوع را مطرح کرده اند که می توان محور مذاکرات را افزایش داد تا شامل مسائل مرتبط به سازمان آزادیبخش شود، این منابع همچنین از احتمال تبادل نظر درباره سلاح جنبش حماس در نوار غزه سخن گفته اند، این محور در چارچوب مباحث امنیتی در فلسطین مطرح خواهد شد.

52310

کد N1794544