مبارزه با ریشه‌های قاچاق انسان وظیفه اصلی شورای امنیت است

سیاست خارجی,غلامعلی خوشرو

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد تاکید کرد: اگر شورای امینت از مسئولیتش در مبارزه قاچاق انسان شانه خالی کند در رسیدگی به این پدیده موفق نخواهد بود.

به گزارش ایلنا،  غلامعلی خوشرو در جریان بحث عمومی شورای امنیت تحت عنوان قاچاق انسان در شرایط مخاصمه طی سخنانی با بیان اینکه قاچاق انسان به عنوان یکی از چالش‌های جهانی زندگی تعداد زیادی از مردم را تهدید می‌کند، گفت: این پدیده به صورت همزمان سرچشمه و پیامد جنگ و بی ثباتی است که جمعیت‌های آسیب پذیر جوامع را هدف قرار می‌دهد.

وی افزود: ایران اعتقاد دارد که در رویایی با این پدیده شوم لازم است که ریشه‌ها، اقدامات پیشگیرانه، حمایت از قربانیان و مجازات قاچاقچیان انسان در یک چارچوب همه جانبه مورد نظر قرار گیرد تا همکاری بین‌المللی در مبارزه با قاچاق انسان به نتیجه مطلوب برسد.

سفیر و نماینده دائم ایران ادامه داد: مبارزه با ریشه‌های این پدیده وظیفه اصلی شورای امنیت است، اما اگر این شورا از مسئولیت خود شانه خالی کند در رسیدگی به این پدیده موفق نخواهد بود که وضعیت لیبی و گزارش‌های اخیر در مورد ظهور مجدد برده‌داری نمونه ای از آن است.

خوشرو با طرح این سؤال که به راستی شورای امنیت چه زمانی به مسئولیت دولت‌هایی که با تهاجم خود به این کشور این شرایط را در لیبی آفریدند، خواهد پرداخت؟ اظهار داشت: جامعه بین‌المللی باید همکاری‌های خود در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته و از جمله قاچاق انسان را به ویژه در زمینه‌های ظرفیت‌سازی و کمک‌های فنی افزایش دهد.

وی اضافه کرد: در همین چارچوب، جمهوری اسلامی از اقدامات مشترک کشورهای عضو سازمان ملل متحد و ابتکار عمل‌های منطقه‌ای و شبه‌منطقه‌ای در جهت اجرای برنامه عمل جهانی دفتر مواد مخدر و جرائم ملل متحد UNODC حمایت می‌کند.

کد N1794470