تفسیر تلگرامی ضرغامی از یک عکس متفاوت رهبر انقلاب در کرمانشاه

کد N1794389