دومین جلسه دادگاه تجدیدنظر رسیدگی به پرونده کهریزک آغاز شد

حقوقی قضایی,پرونده کهریزک

دومین جلسه رسیدگی به بخشی از پرونده سعید مرتضوی مربوط به حادثه کهریزک، دقایقی پیش در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران آغاز شد.

به گزارش ایلنا، دومین جلسه رسیدگی به بخشی از پرونده سعید مرتضوی مربوط به حادثه کهریزک، دقایقی پیش در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران آغاز شد.

 

کد N1794024